CGU Carte NL

headercarte

Algemene voorwaarden voor het getrouwheidsprogramma “Picard en ik”.

Het getrouwheidsprogramma “Picard en ik” is een programma dat wordt beheerd door de vennootschap Picard Surgelés SAS, met maatschappelijke zetel te 37 bis, rue Royale, BP 324, 77309 Fontainebleau Cedex, ingeschreven in het handelsregister van Melun onder nummer 784 939 688.

 

 1. Definities
 2. Wat houdt het getrouwheidsprogramma “Picard en ik” in?
 3. Hoe kan ik deelnemen aan het getrouwheidsprogramma “Picard en ik”?
 4. Waar geldt het getrouwheidsprogramma “Picard en ik”?
 5. Voor wie is het getrouwheidsprogramma “Picard en ik” bestemd?
 6. Welke gegevens worden verzameld?
 7. Waarom verzamelen wij uw gegevens?
 8. Voor wie zijn uw gegevens bestemd?
 9. Hoe beschermen wij uw gegevens?
 10. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
 11. Wat zijn uw rechten onder de wet inzake automatisering en vrijheden?
 12. Wat moet ik doen in geval van verlies van een getrouwheidskaart “Picard en ik”?
 13. Hoe kan ik me uitschrijven uit het getrouwheidsprogramma?
 14. Verantwoordelijkheden
 15. Wijziging van deze Algemene voorwaarden/toepasselijk recht en jurisdictie

 
 

A. Definities

De begrippen waarvan de eerste letter begint met een hoofdletter hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in dit artikel, ongeacht of deze in het enkelvoud of het meervoud voorkomen:

 • Account/”My Space Picard en ik”: persoonlijke gebruikersaccount die door de Klant wordt aangemaakt op de Site en noodzakelijk is voor het plaatsen van een bestelling;
 • Klant: de verbruiker, met uitzondering van zakelijke klanten;
 • Site: de website op het adres “picard.fr” die wordt geproduceerd en geëxploiteerd door Picard Surgelés en de mobiele applicatie Picard in Frankrijk.

B. Wat houdt het getrouwheidsprogramma “Picard en ik” in?

De registratie voor het getrouwheidsprogramma “Picard en ik” is gratis en laat u toe te profiteren van voordelen zoals:

 • kortingen in de winkel, op picard.fr en via de mobiele applicatie Picard in Frankrijk op een selectie van producten;
 • kortingen op uw favoriete producten;
 • ideeën en tips (menu’s, recepten, tips …) om u elke dag te inspireren;
 • en vele andere verrassingen (wedstrijden, evenementen etc.).

Deze voordelen worden u via e-mail toegestuurd. U kunt ze ook vinden in “My Space Picard en ik” op picard.fr of in de mobiele applicatie Picard in Frankrijk.

Om van deze voordelen gebruik te kunnen maken, moet u gewoon uw getrouwheidskaart (fysieke of gedematerialiseerde) aan de kassa tonen.

Als u niet beschikt over een e-mailadres, kunt u de voordelen bekijken op de achterkant van uw kasticket, afhankelijk van uw aantal aankopen.

De aangeboden voordelen kunnen geen aanleiding geven tot enig geschil of vordering van gelijk welke aard, noch worden omgeruild, en ze komen evenmin in aanmerking voor uitbetaling.
 

C. Hoe kan ik deelnemen aan het getrouwheidsprogramma “Picard en ik”?

U kunt u rechtstreeks op de Site registreren:

 • onder “Picard en ik, uw getrouwheidsprogramma” door het elektronische formulier op de Site in te vullen. Uw gedematerialiseerde getrouwheidskaart wordt u vervolgens via e-mail toegestuurd. U vindt ze ook onder “My Space Picard en ik”;
 • onder “Account aanmaken” door het elektronische formulier op de Site in te vullen. Uw gedematerialiseerde getrouwheidskaart wordt u vervolgens via e-mail toegestuurd. U vindt ze ook onder “My Space Picard en ik”.
 • onder “My Space”, “Account aanmaken” door het elektronische formulier in de mobiele applicatie Picard in Frankrijk in te vullen. Uw gedematerialiseerde getrouwheidskaart wordt u vervolgens via e-mail toegestuurd.

Om uw Account aan te maken, dient u alle nodige informatie voor uw registratie voor het getrouwheidsprogramma “Picard en ik” op te geven, zoals uw naam, uw adres (postcode en woonplaats) en uw e-mailadres.

De registratie kan ook gebeuren in deelnemende winkels wanneer u bij de kassa komt en waar u een fysieke kaart, die u onmiddellijk kan worden uitgereikt, of een gedematerialiseerde kaart die per e-mail wordt verzonden, zal worden aangeboden. U vindt ze ook onder “My Space Picard en ik”.

Als u al over een Account beschikt, kunt u onmiddellijk gebruikmaken van de voordelen van het getrouwheidsprogramma “Picard en ik”, op voorwaarde dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Door u te registreren voor het getrouwheidsprogramma “Picard en ik”, erkent u dat u kennis hebt genomen van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gratis beschikbaar op aanvraag bij de deelnemende winkels, op de site www.picard.fr onder “Algemene voorwaarden voor het getrouwheidsprogramma Picard en ik”, op de site www.picard.be onder “Algemene voorwaarden voor het getrouwheidsprogramma Picard en ik”, of in de mobiele applicatie Picard in Frankrijk.

De registratie voor het getrouwheidsprogramma impliceert de aanvaarding van elektronische mededelingen met betrekking tot de werking en de diensten die worden aangeboden in het kader van het programma (informatieberichten, nieuwsbrieven, aanbiedingen …). U kunt uw registratie voor de aangeboden diensten op elk moment beheren onder “My Space Picard en ik”.
 

D. Waar geldt het getrouwheidsprogramma “Picard en ik”?

Op vertoon van de kaart “Picard en ik”, geldt het getrouwheidsprogramma:

 • in Frankrijk (met uitzondering van de overzeese gebieden) in alle deelnemende winkels van Picard;
 • in België in alle deelnemende winkels van Picard;
 • in Luxemburg in alle deelnemende winkels van Picard;
 • op de site picard.fr;
 • in de mobiele applicatie Picard in Frankrijk

 

E. Voor wie is het getrouwheidsprogramma “Picard en ik” bestemd?

Het getrouwheidsprogramma en de getrouwheidskaart “Picard en ik” zijn beschikbaar voor alle meerderjarige natuurlijke personen.

Het is slechts mogelijk om één getrouwheidskaart “Picard en ik” per persoon (zelfde naam, voornaam en e-mailadres) aan te schaffen.

Het is uw verantwoordelijkheid om de informatie up-to-date te houden in “My Space Picard en ik” door uw gegevens aan te passen in de winkels, op de website picard.fr of via de mobiele applicatie Picard in Frankrijk.

Zakelijke klanten kunnen niet deelnemen.
 

F. Welke gegevens worden verzameld?

Op grond van wet nr. 78-017 van 6 januari 1978 inzake automatisering, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd, zijn alle verzamelde gegevens noodzakelijk om deel te nemen aan het getrouwheidsprogramma. Deze informatie is nodig voor de uitgifte en het beheer van uw getrouwheidskaart van PICARD.
 

G. Waarom verzamelen wij uw gegevens?

De gegevens die worden verzameld in het kader van het getrouwheidsprogramma “Picard en ik”, worden door PICARD verwerkt om u gepersonaliseerde promotionele aanbiedingen te sturen.
 

H. Voor wie zijn uw gegevens bestemd?

Uw gegevens zijn bestemd voor de afdelingen van de vennootschap PICARD en voor dienstverleners die gemachtigd zijn om uw gegevens te verwerken. In het kader van het beheer van het getrouwheidsprogramma, kan PICARD persoonsgegevens meedelen aan de deelnemende winkels die dit programma aanbieden.
 

I. Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij nemen alle voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen, in het bijzonder om te voorkomen dat ze worden aangepast, beschadigd, bekendgemaakt of dat onbevoegde derden er toegang tot zouden kunnen krijgen.
 

J. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij streven ernaar om uw persoonsgegevens slechts te bewaren voor de periode die nodig is voor de in dit document genoemde doeleinden, of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Uw gegevens worden bewaard voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de datum van hun verzameling, of van het laatste contact, of van de beëindiging van de zakelijke relatie. Na deze periode van drie jaar kunnen we contact met u opnemen met de vraag of u onze advertenties wenst te blijven ontvangen. Als er geen expliciet en positief antwoord komt van uwentwege, worden de gegevens gewist.
 

K. Wat zijn uw rechten onder de wet inzake automatisering en vrijheden?

In overeenstemming met de Franse en Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kunt u uw recht op toegang tot persoonsgegevens over u uitoefenen en, indien van toepassing, verzoeken om correctie en verwijdering van de gegevens die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn, of waarvan de inzameling, het gebruik, de communicatie of opslag is verboden. U kunt zich ook verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar de Klantendienst op het volgende adres: Service Information Consommateur BP 93, 77792 Nemours, Frankrijk, of per e-mail naar cnil@picard.fr

U hebt ook het recht om algemene en bijzondere richtlijnen op te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in geval van overlijden. Alleen de bijzondere richtlijnen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals geïmplementeerd door PICARD worden door PICARD geregistreerd onder voorbehoud van uw toestemming.
 

L. Wat moet ik doen in geval van verlies van een getrouwheidskaart “Picard en ik”?

In geval van verlies van een getrouwheidskaart in het kader van het programma “Picard en ik”, moet u contact opnemen met de Klantendienst op onderstaand adres: Service Information Consommateur BP 93, 77792 Nemours, Frankrijk, of per e-mail naar picardetmoi@picard.fr
 

M. Hoe kan ik me uitschrijven uit het getrouwheidsprogramma?

U kunt u laten uitschrijven door contact op te nemen met de Klantendienst per e-mail naar: picardetmoi@picard.fr of per telefoon op het nummer 09 70 82 11 00 (oproep aan lokaal tarief), van maandag tot zaterdag van 9u tot 19u.
 

N. Verantwoordelijkheden

De getrouwheidskaart “Picard en ik” is persoonlijk en onoverdraagbaar. Ze is gereserveerd voor particulieren voor eigen en niet-beroepsmatig gebruik. Het zijn op geen enkele wijze betaalkaarten. Ze dragen een persoonlijk identificatienummer dat is toegewezen aan de klant. Daarom bent u als enige verantwoordelijk voor uw getrouwheidskaart “Picard en ik”, en u gaat ermee akkoord deze te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Elke inbreuk op deze algemene voorwaarden, elk misbruik of frauduleus gebruik zal aanleiding geven tot schorsing met onmiddellijke ingang van het getrouwheidsprogramma.

U bent als enige verantwoordelijk voor elk gebruik dat kan worden gemaakt van uw identificatiemiddelen, en u bent de enige garant voor hun vertrouwelijkheid, en voor elk gebruik van de getrouwheidskaart “Picard en ik”.
 

O. Wijziging van deze Algemene voorwaarden/toepasselijk recht en jurisdictie.

We kunnen op elk moment de voorwaarden van deze Algemene voorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen zijn van toepassing op u zodra ze online worden geplaatst. Het is daarom aangeraden de Algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen teneinde op de hoogte te blijven van de nieuwe voorwaarden.

Het niet naleven van enige bepaling van deze Algemene voorwaarden, en meer in het algemeen elk probleem met betrekking tot de uitvoering, de interpretatie of de geldigheid ervan, worden onderworpen aan de Franse wetgeving en de Franse rechtbanken.